Το να λες σε μια γυναίκα να ηρεμήσει

iremisei-anekdota
Το να λες σε μια γυναίκα να ηρεμήσει-αδύνατον!