Ανύπαντρη γυναίκα

Ποιά η διαφορά ανάμεσα σε ανύπαντρο άντρα και σε ανύπαντρη γυναίκα 35 χρονών;

δείτε το