Ένας τύπος που του αρέσουν οι καταδύσεις

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Είναι ένας τύπος που του αρέσουν οι καταδύσεις.
Φοράει τον εξοπλισμό του και αρχίζει να κατεβαίνει προς το βυθό.
Φτάνει εκατό μέτρα βάθος. 
Φτάνει διακόσια μέτρα βάθος.

δείτε το