Τι χρόνος

Λέει ο δάσκαλος γραμματικής μέσα στην τάξη :
– Εγώ διαβάζω, εσύ διαβάζεις, αυτός διαβάζει. Τι χρόνος είναι Πετράκη;

δείτε το