Πικ νικ

Ξεκινάει ο πατέρας χελώνα, η μητέρα χελώνα και το χελωνάκι να πάνε για πικ-νικ .

Αφού λοιπόν μετά από πέντε χρόνια έφτασαν, στρώνουνε και καθίσαν να φάνε.
Ανοίγει η μαμά χελώνα το καλάθι με το φαγητό και είδε ότι ξέχασε να πάρει νερό μαζί.

δείτε το