Μέσα στο χειρουργείο

Τι δεν θα ήθελε να ακούσει κανείς όταν είναι μέσα στο χειρουργείο :

δείτε το