Ασχολία ενός ράφτη

Πως λέγεται η αγαπημένη ασχολία ενός ράφτη;

δείτε το