Πουλί πετάει ψηλά

Ποιό πουλί πετάει πιο ψηλά;

δείτε το