Πράσινο τρωκτικό

Πως λέγεται το πράσινο τρωκτικό που τρώει τυρί;

δείτε το