Σταματάει κότες

Πως λέγεται ο άνθρωπος που σταματάει κότες στο δρόμο;

δείτε το