Ένας Αμερικανός πηγαίνει στο σταθμό

Είναι ένας Αμερικανός που πηγαίνει στο σιδηροδρομικό σταθμό για να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι με το τραίνο.
Βλέπει κάπου εκεί, μπροστά από το σταθμό ένα μηχάνημα με την ένδειξη :

δείτε το