Άλογο μέσα σε σαλούν

Μπαίνει ένας καουμπόυ με το άλογο του μέσα σε ένα σαλούν.
Κάθεται ο καουμπόυ σε ένα σκαμπό και κάθεται το άλογο του 
στο διπλανό.

δείτε το