Χτυπάει κάποιος τη πόρτα

Χτυπάει κάποιος τη πόρτα στο σπίτι μιας ξανθιάς :
– Ναι, ποιός είναι;

δείτε το