Πρώτη μέρα στο σχολείο

Ο Γιωργάκης γυρνάει σπίτι του μετά την πρώτη μέρα στο σχολείο.
– Έμαθες τίποτα, παιδί μου σήμερα; ρωτάει η μητέρα του.

δείτε το