Πρόβατο ναυαγοσώστης

Πως λέγεται το πρόβατο ναυαγοσώστης;

δείτε το