Τα κάνει όλα ανάποδα

Πως λέγεται το πρόβατο που τα κάνει όλα ανάποδα;

δείτε το