Ο βάτραχος

Ένας παππούλης περπατάει και στο δρόμο βρίσκει ένα βάτραχο. Ο βάτραχος του λέει :

δείτε το