Διαφορά μεταξύ δικηγόρου και κρεμμυδιού

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ ενός δικηγόρου και ενός κρεμμυδιού;

δείτε το