Τι χορεύεις

– Τι χορεύεις;
–  Χαλιγκάλι.

δείτε το