Ερασιτέχνης μουσικός

Πώς καταλαβαίνεις εάν ένας ερασιτέχνης μουσικός παίζει κλαρινέτο ή όμποε;

δείτε το