Το ποντιακό ξενοδοχείο

Σε ένα ποντιακό ξενοδοχείο, ο διευθυντής παρατηρεί τους Πόντιους πελάτες του.

Ο βοηθός του λέει :

δείτε το