Πόντιοι και σπίρτα

Γιατί οι πόντιοι όταν πέσουν να κοιμηθούν ανάβουν ένα σπίρτο;

δείτε το