Τούρτα στη Θεσσαλονίκη

Πως λέγεται η τούρτα στη Θεσσαλονίκη;

δείτε το