Ένας χασάπης γυρίζει σπίτι

Ένας χασάπης γυρίζει σπίτι και λέει στη γυναίκα του να του φτιάξει κάτι να φάει όσο εκείνος θα κάνει μπάνιο. 
Η γυναίκα του λέει :
– Θα σου τηγανήσω ένα μπαρμπούνι.

δείτε το