Οι μπαλωθιές

Είναι ένας παππούς στην Κρήτη και φωνάζει στον γιο του :
– Σίφηηηη! Τι είναι μωρέ αυτές οι μπαλωθιές που ακούγονται;
– Ήρθε ο Μητσοτάκης παππού!
– Α, εντάξει παιδί μου.
Μετά από λίγο με τις μπαλωθιές να εξακολουθούν να ακούγονται φωνάζει πάλι ο παππούς :
– Σίφηηηηη! Ακόμα με τις μπαλωθιές μωρέ;
– Αφού είπα παππού, ήρθε ο Μητσοτάκης!
Και απαντάει ο παππούς :
– Τόση ώρα βαράνε, ακόμα να τον επετύχουνε;