Μια ξανθιά ανεβαίνει σε ένα αλογάκι

Μια ξανθιά ανεβαίνει σε ένα αλογάκι για πρώτη φορά στη ζωή της χωρίς να έχει λάβει ποτέ της εκπαίδευση.

δείτε το