Δεν χάνει

– Εμένα ο πατέρας μου δεν χάνει ποτέ το λεωφορείο!

δείτε το