Σκοτσέζος κερδίζει λαχείο

Ένας Σκοτσέζος κερδίζει σε ένα λαχείο δέκα εκατομμύρια ευρώ.
Ένας δημοσιογράφος του παίρνει συνέντευξη και τον ρωτάει :

δείτε το