Δεν έπαιρνε καλούς βαθμούς

Ο Κωστάκης δεν έπαιρνε ποτέ καλούς βαθμούς στο σχολείο.
Μια μέρα μπαίνει στην τάξη βρίσκει τη δασκάλα και της λέει :

δείτε το