Το ποντίκι και η γάτα

Είναι ένα ποντίκι που πέφτει μέσα σε ένα βαρέλι με κρασί.
Περνούσε μια γάτα από εκεί και άκουσε τις φωνές του.
– Θα σε σώσω, του λέει, αλλά μετά θα κάτσεις να σε φάω.

δείτε το