Πόντιοι και κίνηση

Γιατί οι πόντιοι όταν οδηγούν κρατάνε και από ένα μαχαίρι;

δείτε το