Σκουπίζει το δάσος

Πως λέγεται το κοριτσάκι που φοράει κόκκινα, φοβάται τον κακό λύκο και σκουπίζει το δάσος;

δείτε το