Ζώδια ημερομηνίες

Ζώδια ημερομηνίες

ζωδια ημερομηνιες

Παρακάτω ακολουθούν οι ημερομηνίες γέννησης του κάθε ζωδίου καθώς και μια σύντομη περιγραφή με τα χαρακτηριστικά για κάθε ένα από τα δώδεκα ζώδια.

δείτε το