Πως κάνουμε αντιγραφή σε κάτι

– Ξέρεις πως κάνουμε αντιγραφή σε κάτι που είναι στην οθόνη;

δείτε το