ΑΝΕΚΔΟΤΟ | Ο Τραυλός επιβάτης

Ένας τραυλός επιβάτης ρωτάει τον εισπράκτορα του λεωφορείου :
– Παπαπαρακακακαλώ ποποποποπολύ που είννναι η τρίτη σσστασταστάση;

δείτε το