Ο εκτελεστής άρπας

Πώς πέθανε ο τελευταίος εκτελεστής άρπας;

δείτε το