Πως κυλάει η εβδομάδα

pligothei

 

pos-kylaei

 

pragmata