Πόσο στοιχίζει τό δωμάτιο

– Πόσο στοιχίζει τό δωμάτιο;
– 50 ευρώ αυτά πού δεν έχουν θέα.

δείτε το