Ο διαγωνισμός τοξοβολίας

Στην Αγγλία ένα καλοκαίρι γινόταν ένας μεγάλος διαγωνισμός τοξοβολίας.
Στον αγώνα παίρνουν μέρος ένας Άγγλος, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος.
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να χτυπήσουν ένα μήλο το οποίο βρίσκεται πάνω στο κεφάλι ενός άντρα.

δείτε το