Δεν τον ακούει κανείς

Πως λέγεται εκείνος που ενώ μιλάει συνέχεια, δεν τον ακούει σχεδόν κανείς;

δείτε το