Γερασμένοι πολιτικοί

Είναι δύο φίλοι και συζητούν για πολιτικά :
– Κώστα γιατί οι πολιτικοί δεν παραιτούνται όταν γεράσουν;

δείτε το