Πως Λέγεται ο χοντρός Γιάννης στα Γαλλικά

Πως λένε το χοντρό Γιάννη στα Γαλλικά;

δείτε το