Στο εξεταστήριο

Ένας άντρας μπαίνει στο εξεταστήριο ενός γιατρού τύφλα στο μεθύσι, τρεκλίζοντας και σωριάζεται κάτω. 

δείτε το