Είναι δύο χόρτα

Είναι δύο χόρτα και τρώνε, τρώνε, τρώνε ώσπου ξαφνικά λέει το ένα :

δείτε το