Δύο καθαρίστριες μέσα στη βουλή

Είναι δύο καθαρίστριες μέσα στη βουλή και μαζεύουν τα σκουπίδια

δείτε το