Μήπως έχετε μοσχαρίσια πόδια;

– Κρεοπωλείο  “Η σπάλα”. Τι θα θέλατε παρακαλώ;
– Μήπως έχετε μοσχαρίσια πόδια;
– Φυσικά.

δείτε το