ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΤΟ ΣΥΝΤΟΜΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΤΟ ΣΥΝΤΟΜΑ

ανεκδοτο

Τοτέ γιατί μιλάς την ώρα που διδάσκω;

δείτε το