ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Ο παπαγάλος

ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Ο παπαγάλος

Μπαίνει ένας κύριος σε ένα pet shop για να αγοράσει ένα κατοικίδιο.
Μπαίνοντας, ένας παπαγάλος κοντά στην είσοδο φωνάζει:

δείτε το