Μοναστήρι Ποντίων

Πηγαίνει ένας άντρας σε ένα μοναστήρι ποντίων, χτυπάει την πόρτα και του ανοίγει ένας πόντιος :
Τον ρωτάει ο άντρας :

δείτε το