Καμμένο ανέκδοτο – Το δέκα το καλό

Καμμένο ανέκδοτο – Το δέκατο άλογο

ανεκδοτο

δείτε το